Seniors Nasionale Proewe 2021

Goeie dag dames en here,

  1. Hiermee die informasie van die Nasionale Proewe wat aangebied sal word:
 1. Datums:
  1. Amptelike Oefendag: 26 November 2021
  2. Hengeldae: 27 & 28 November 2021
 2. Venue. Bloemhofdam –  die oewer sal later bekend gemaak word in die uitnodigingsbrief wat uitgestuur sal word.
 • Afdelings:
  1. A Afdeling.
  2. B Afdeling.
 1. Algemeen.
  1. Na gelang van die Covid 19 regulasies sal die uitvoering van die proewe beplan word en dan sal die reëlings gekommunikeer word aan die deelnemers.
  2. Die hengelaars wat die elektroniese proewe nominasie vorms voltooi het, sal per epos die uitnodigingsbrief ontvang met al die detail daarin vervat.
  3. Alle lede wat die uitnodigingsbrief ontvang, sal hulle deelname moet bevestig.
  4. Die Seniors Komitee sal die proewe beplan en organiseer.
  5. Die Nasionale Keurders sal die proewe bywoon.
  6. Die riglyne tov die keuringsproses en metodiek wat gevolg sal word, sal aan die deelnemers gestuur word.